Ministerul Mediului

Abordare contemporană a arhitecturii Sistemului Geografic Informaţional în Domeniul Apelor

2013-09-04 (Vitalie Dilan) (759 Views)

La 24.06.2013 în cadrul Ministerului Mediului, a avut loc şedinţa Grupului de Lucru a proiectului de elaborare a Sistemului Geografic Informaţional în Domeniul Apelor. Şedinţa a fost prezidată de Vice-ministrul Mediului, dl Lazăr Chirică. Agenda de lucru a şedinţei a inclus următoarele subiecte: 1. Statutul curent al activităţii de elaborare a conceptului si structurii GIS; 2. Discuții vizavi de obiectivele si rezultatele preconizate ale proiectului precum si identificarea tangentelor cu proiectele similare implementate si cele in desfășurare.
Read on

Sistemul Geografic Informațional în Domeniul Apelor (SGIDA) - un produs informaţional de importanţă statală

2013-08-30 (Vitalie Dilan) (1857 Views)

Realizarea sistemului va asigura elaborarea unui Cadastru al Apelor, corespunzător prevederilor expuse în Legea Apelor a Republicii Moldova, nr. 272 din 23 decembrie, 2011, va constitui un sistem informaţional de importanţă statală cu reprezentarea unui ansamblu de resurse umane şi tehnologice, tehnice şi de program, informaţionale şi organizaţionale, care va permite colectarea, transmiterea şi controlul datelor primare, realizarea proceselor de agregare, analiză, pregătire, păstrare, accesare şi arhivare a informaţiei de gestiune a resurselor acvatice în Republica Moldova.
Read on

Seminar privind inventarierea depozitelor de deșeuri menajere

2013-01-30 () (1651 Views)

Actualmente, în cadrul Ministerului Mediului, este în proces de finalizare proiectul ”Inventarierea depozitelor de deșeuri menajere solide din Regiunea de Dezvoltare Centru, Regiunea de Dezvoltare Nord și UTA Găgăuzia și crearea bazei de date geospațiale rețelei de gunoiști din Moldova”, care este finanțat din Fondul Ecologic Național.
Read on

Prezentarea metodologiei de efectuare a inventarierii depozitelor de deșeuri menajere solide

2013-01-29 () (1606 Views)

La 2 august curent, în incinta Ministerului Mediului a avut loc ședința de lucru cu inspectorii de mediu din Regiunea de Dezvoltare Nord în cadrul căreia a fost prezentată metodologia de efectuare a inventarierii depozitelor de deșeuri menajere solide și abordările propuse în acest context. La ședință au participat inspectorii de mediu din raioanele de nord ale Republicii Moldova, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, experți ai Oficiului Prevenirea Poluării Mediului. Ședința a fost organizată în cadrul proiectul ”Inventarierea depozitelor de deșeuri menajere solide din Regiunea de Dezvoltare Centru, Regiunea de Dezvoltare Nord și UTA Găgăuzia și crearea bazei de date geospațiale rețelei de gunoiști din Moldova”, care este finanțat din Fondul Ecologic Național.
Read on